liền kề hud sơn tây

Bảng giá liền kề HUD8 sơn tây

Liền kề HUD8 sơn tây nằm trong khu quy hoạch đô thị mới HUD thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Với quy hoạch được thành phố phê duyệt 23,4ha gồm

Liền kề Hud Sơn Tây

Dự án khu đô thị mới HUD Sơn Tây, Hà Nội. Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới HUD Sơn Tây thuộc phương Trung Hưng,

TOP