Archive for December, 2016

HUD3 Nguyễn Đức Cảnh

CHUNG CƯ HUD3 NGUYỄN ĐỨC CẢNH | CHỦ ĐẦU TƯ HUD3 HANEL  Diện tích căn hộ : 52,1m2, 70,1m2, 72,6m2, 90,4m2  Chọn ngay tầng đẹp nhất dự án 6 –

TOP