Archive for August, 2016

Căn B1hud3 nguyễn đức cảnh

Thiết kế căn hộ B1 70m2

THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ HUD3 60 NGUYỄN ĐỨC CẢNH – Căn Hộ Loại B1 CĂN HỘ B1 : 70,1M2 , 2 phòng ngủ, 2WC Chung cư HUD3 Nguyễn

thiết kế căn hộ loại C hud3 hanel

Thiết kế căn hộ C 52,1m2

THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ HUD3 60 NGUYỄN ĐỨC CẢNH – Căn Hộ Loại C CĂN HỘ C : 52,1M2 , 2 phòng ngủ, 2WC Chung cư HUD3 Nguyễn

căn hộ B hud3 hanel

Thiết kế căn hộ B 72m2

THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ HUD3 60 NGUYỄN ĐỨC CẢNH – Căn Hộ Loại B CĂN HỘ B : 72,6M2 , 2 phòng ngủ, 2WC Chung cư HUD3 Nguyễn

căn hộ loại A 90m2

Thiết kế căn hộ A 90,4m2

THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ HUD3 60 NGUYỄN ĐỨC CẢNH CĂN HỘ A : 90,4M2 , 3 phòng ngủ, 2WC Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh gồm 2 tòa

TOP